Bedre læringsmiljø med LP-modellen

Blid jente som rekker hånda i været.

LP-modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle elever. Den involverer alle lærerne ved skolen i et systematisk, langsiktig arbeid for å utvikle et bedre læringsmiljø.

Ca 300 skoler over hele landet har siden 2002 arbeidet med læringsmiljøet gjennom LP-modellen.

LP-modellens blogg er først og fremst beregnet på deg som allerede arbeider med LP. Her tar vi opp aktuelle tema, og vi tar gjerne imot kommentarer og tilbakemeldinger.

Er din skole / kommune interessert i å starte opp med LP-modellen? Les mer her.

Les litt kortinfo om LP-modellen hvis du ikke kjenner den fra før.

Grundigere gjennomganger finner du her:

Les også innovasjonsheftet Hvordan drive utviklingsarbeidet med LP-modellen (pdf).

Vi har størst erfaring fra implementering i grunnskolen, men vi har også gjennomført et pilotprosjekt i videregående skole, og vi er i gang med en tilsvarende pilot i barnehager.

Fram til 31.12.2012 hadde Lillegården kompetansesenter ansvaret for implementeringen av LP-modellen i Norge. 1. januar 2013 slo Lillegården kompetansesenter seg sammen med Senter for atferdsforskning (SAF) og dannet Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Les mer om sammenslåingen og det nye senteret her.