Høgskolen i Hedmark har nå sendt ut informasjon om kartleggingsundersøkelsen til alle skolekoordinatorene i de videregående skolene som har deltatt i utprøving av LP-modellen. Nettportalen åpner fredag 1. oktober og er åpen til fredag 5. november.

Alle elevene i de avdelingene som har deltatt i LP-prosjektet fra skoleåret 2008/09 og fra 2009/10 skal delta i undersøkelsen. Det samme gjelder alle lærere som har deltatt fra 2008/09 eller fra 2009/10.

Kort tid etter at nettportalen er stengt, vil skolene kunne logge seg inn å lese resultater fra egen skole og sammenligne seg med snittet av de andre videregående skolene. I slutten av november vil Høgskolen i Hedmark sende ut informasjon om tolking av resultatene.

Det er viktig at deltakelsen i kartleggingsundersøkelsen blir så høy som mulig, og i informasjonen som er sendt til skolene finnes eksempler på effektiv gjennomføring av undersøkelsen for elever og lærere.

Vi ønsker lykke til med høstens kartleggingsundersøkelse, og håper at svarprosenten blir høy på alle skolene.