På de gamle LP-sidene har det vært en side som het skjemaer. Ved flyttingen til det nye området på statped.no har vi valgt å innføre begrepet verktøy i stedet, siden det som ligger der er en blanding av plandokumenter, brosjyrer, skjemaer og plansjer etc.

Siden er dessuten inndelt etter hvilken fase man befinner seg i:

  • Før oppstart – initieringsfasen
  • Når man er i gang – implementeringsfasen