Bjørndal, Cato R.P. (2005) : Regi på klasserommets scene : om lederskap i klasserommet og konsekvenser for læringsmiljøet. Oslo, Unipub

Damsgaard, Hilde Larsen (2007): Når hver time teller; muligheter og utfordringer i en profesjonell skole. Oslo, Cappelen Akademisk
Del 1: Livet i klasserommet, s. 21 – 135.
Del 2: Kunsten å lede, s. 139 – 168.

Ogden, Terje ( 2009): Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen. 2. utgave. Oslo, Gyldendal.

Kapittel 4 Undervisningsstrategier og  Kapittel 6 Klasseromsperspektivet

Overland, Terje (2006): Skolen og de utfordrende elevene. Om forebygging og reduksjon av problematferd. Bergen, Fagbokforlaget
Del 2. Endring av forhold som opprettholder problematferd i skolen. S. 123 – 251.

Pettersson, Tove og May Britt Postholm(red.)(2004): Klasseledelse. Oslo, Universitetsforlaget

Roland, Erling (2007): Mobbingens psykologi. Oslo, Universitetsforlaget
Roland Erling (1995): Elevkollektivet, Stavanger, Rebell forlag
Kap.2 : Autoritet

Samuelsen, Anne Sofie Salberg: Klasseledelse (2007): Kan kompetanseutvikling innen klasseledelse forebygge og redusere atferdsproblemer i skolen?  I: Vi har prøvd alt; systemblikk på pedagogiske utfordringer. En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen/redigert av Elin Kragset Vold og Vibeke Saltveit. Porsgrunn,  side  165 – 178.