En gang i året møtes alle kompetansesenterne i STATPED  på Institutt for spesialundervisning (ISP), Universitetet i Oslo. 12.oktober var vi der fra Lillegården kompetansesenter og presenterte  LP-modellen fra standen i foajeen og inne i auditoriet. Tilhørerne var bachelorstudenter og masterstudenter, fagfolkene ved instituttet og fra andre kompetansesentra. Frank Rafaelsen presenterte i sitt 20minutters innlegg LP-modellen og hvordan modellen kan være med til å gi kunnskap og refleksjon om pedagogikkens plass midt i skolehverdagens utfordringer. Verktøy er ikke et ord som dekker LP-modellen, men ved å bruke modellen kan en forhåpentlig få et godt arbeidslys til å finne verktøyet!

Powerpointene fra presentasjonen finner du her: Arbeid med atferdsproblemer