Elever ønsker seg lærere som er interesserte og engasjerte i både dem og undervisningen. Lærere ønsker seg elever som viser det samme. Så hva er et bra lim? For eksempel bruk av ros.

Roser vi barn for mye? Spør Arne Tveit i en artikkel i Spesialpedagogikk (nr. 10, 2009) som vi har fått tillatelse av tidsskriftet til å legge ut på LP-bloggen. Anbefales lest og diskutert med kollegaer.

Ros i skolen (Spesialpedagogikk, 10, 2009)(pdf)

Forslag til mer å lese om temaet Ros og anerkjennelse:

Ros. Litteraturliste fra biblioteket ved Lillegården 2009 (pdf)