En skole erfarte at det var vanskelig å få de som kanskje mest trang tilbudet om leksehjelp til å komme. Ordet ble endret til Leksetid. Og flere kom! 

Litteratur om leksehjelp/leksetid:

Dahl, T.,Buland,T. og Hugaas Molden,T  (2007) : Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole.  Trondheim, SINTEF Teknologi og samfunn.

Haugsbakken,H. , Buland,T (2010): Leksehjelp som virkemiddel. I:  Bedre skole, nr.2, side 30 – 34.

Haugsbakken,H., Buland,T., Valenta,M. og Hugaas Molden, T.(2009): Leksehjelp ingen tryllestav? Sluttrapport fra evalueringen av prosjekt leksehjelp. Trondheim, SINTEF teknologi og samfunn

Kohn,A.  (2007) : The homework myth: Why our  kids get too much of a bad thing. Philadelphia, Da Cpo Press

Sørdahl, E.L.(2007): Skolens leksepraksis; historiske spor – framtidige utfordringer. Stavanger, Masteroppgave, Universitetet i Stavanger

Læringsmiljø i skolen- bloggpost fra april 2010: http://lillegarden.wordpress.com/2010/04/27/leksehjelp/