Å skyte fra hoften er risikosport om man ønsker å få inn en fulltreffer.
Et godt sikte kombinert med et skarpt blikk øker sjansen for å treffe blink.

Spenstig refleksjon og presis analyse danner grunnlag for pedagogiske innertiere. Analysemodellen kan være en vaksine mot skivebom. Samtidig er det et poeng å blinke ut rett skive.

Det er tre skiver en med stort hell kan sikte seg inn mot:
1: Ryddig og forutsigbar struktur i klasserommet.
2: Vennlig og konstruktiv feeback til elever.
3: Kreativ og hensiktsmessig tilrettlegging av fagstoff i undervisningen.

Gode pedagogiske vertøy er et nyttig arsenal for å sikre at elevene ikke kommer på etterskudd i sine læringsprosesser. Analysemodellen er et slikt verktøy.