Bjerrum Nielsen (2009) sier blant annet at elevenes skoleliv kan deles i tre prosjekter og et av dem er:

  • Å ta del i klasserommets kommunikasjonsformer og autoritetsrelasjoner

Læringsprosessen starter fra første dag.  I prosessen med “å knekke skolekoden” trenger elevene også veiledning og støtte. Elaine Munthe beskriver støtte til læring blant annet som:

  • ulike metoder som støtter elevenes forståelse av hva som skal læres
  • stillasbygging, for å bygge strukturer rundt elevene som de kan støtte seg på

Hvilken dag er det i dag? Spør læreren 12 førsteklassinger som sitter i hestesko. Bjørn vet det og spretter opp, han er glad og ivrig. Læreren legger armen bestemt og vennlig rundt Bjørns skuldre og fører han tilbake til hesteskoen. Hun mister ikke fokus og gir ordet til en elev som rekker opp handa. Etter ei stund spretter Bjørn opp igjen. Samme prosedyre, men denne gangen visker frøken til Bjørn. “Alle må sitte på plassene sine”, med vennlig og bestemt stemme. Når han er på plass får han skryt. Læreren gjør på samme måte hver gang Bjørn spretter opp, like vennlig og bestemt.

  • Den verbale beskjeden følges av vennlig og bestemt “fysisk” hjelp.

Vi bruker ulik tid på å knekke lesekoden og skolekoden. Men – “dette virker”, sier frøken, “ framgang den siste måneden er stor”.