Erik Nordgreen

Erik Nordgreen. Foto: Elin Kragset Vold

I vår serie med presentasjoner av alle som arbeider med LP-modellen, er turen kommet til Erik Nordgreen.

Erik har vært ansatt ved Lillegården kompetansesenter siden 2006. Han er prosjektleder for LP i grunnskolen, og er samtidig aktiv med og veileder. Med sin sprudlende stil er Erik en populær foredragsholder, noe som blant annet har ført til flere foredragsserier i Georgias hovedstad Tbilisi. Han er også involvert i arbeidet med det nasjonale veilederkorpset.

Erik er utdannet teolog. I flere år arbeidet han sosialt og diakonalt i Brasil. Han har dessuten årelang erfaring fra arbeid med ungdom med alvorlige atferdsvansker gjennom Multisystemisk terapi (MST).

Som Hanne er Erik en aktiv skribent. Han blogger jevnt og trutt, og man kan stadig lese hans kronikker og debattinnlegg i forskjellige aviser.

4. januar 2011 stod en av hans kronikker på trykk i hans gamle lokalavis, Bergens Tidende: Så sier Herren, prester og forskere.

Her advarer han skoleforskerne mot å bli for absolutte i sine uttalelser: «Det kan være hensiktsmessig å tone ned en polarisert forståelse av tro og viten. Erkjennelse av usikkerhet, samt åpenhet for å ta noen risikoer, er forutsetninger for ny viten og en bedret praksis,» mener han.

Paulo Freires bok De undertryktes pedagogikk har gjort et uutslettelig inntrykk på Erik. Den henviser han stadig til enten han skriver eller snakker.

Les hva Erik har skrevet på LP-bloggen.