11 – 12. mai 2011 blir det ny nordisk konferanse om resultater og erfaringer fra arbeid med LP-modellen i Norge og Danmark. Påmeldingsfrist er satt til 9. mai. Vi vil følge med på de danske LP-nettsidene og gi fortløpende orientering om program og annet. Arrangør av konferansen er Center for Videnbasert Pædagogisk Praksis og SePu ved Høgskolen i Hedmark.