Høsten 2011 starter vi opp med nye skoler og kommuner som ønsker å bruke LP-modellen i sitt arbeid for å bedre elevenes faglige og sosiale læringsutbytte.

For en ny LP-kommune vil det blant annet innebære:

  • Opplæring, fagdager og veiledning fra Lillegården kompetansesenter i 3 år
  • Hele det pedagogiske personalet  involveres
  • PPT er en aktiv part i utviklingsarbeidet
  • Bruk av forskningsbasert kunnskap i konkret praksis
  • Eksternt forskningsmiljø måler effekten

Dersom dette høres interessant  ut  – ta kontakt med Lillegården kompetansesenter på e-post: lillegarden@statped.no

Vi sender informasjonsbrosjyrer og kan avtale informasjonsmøte !