Rådgivere fra Lillegården kompetansesenter har skrevet en artikkelsamling om sine erfaringer og refleksjoner fra implementering av LP-modellen i videregående skoler. Artikkelsamlingen ble delt ut gratis til deltakerne på konferansen på Gardermoen 16. februar. Andre interesserte kan kjøpe heftet for kr. 150,00 pr. stk.  Artiklene vil også bli lagt ut i pdf-format på vår hjemmeside for nedlasting.