Siri Lill Mannes etterlyser i Bergens Tidende et læringsmiljø som fremelsker kritiske, kreative og kloke elever. Hun nevner tre fellestrekk som særkjenner dyktige lærere fra hennes egen skolegang.

De brydde seg om elevene i og utenfor klasserommet.
De underviste klart og engasjerende.
De snakket aldri om karakterer.

«Det nyttar ikkje å bestemme seg for å bli nummer 1 i serien eller få 6 på eksamen, dersom du ikkje anar korleis du skal kome dit.»

Mannes viser til forskning fra Australia som fremhever betydningen av læreres evne til å skape et miljø der det er lov å prøve og feile.

Lærere trenger selv også et slikt arbeidsmiljø. Lærer-grupper i LP skal preges av å være «A blamefree environment» I en slik atmosfære utvikler man klokskap gjennom kritiske og kreative drøftinger.

«Det gjer inntrykk når ein professor forserer piggtrådgjerde merka «Adgang forbudt» for å vere med studentane.»

Utvikling forutsetter mot til å ta noen risikoer og krysse noen grenser. Ikke alle forbudsskilt skal adlydes. Ikke alltid har forbudsskilt ønsket effekt.

Analysemodellen er en modell for grenseprengende arbeid.
I grenseland mellom lojalitet og sjansespill.

Jan Eggum bidrar på sin måte:

Slipp meg løs for mitt liv
e i balansen på terskelen
midt mellom
borger og bohem.