Vi har samlet det som er skrevet om LP-modellen  fra starten til idag. Har alt kommet med? Samlingen er tenkt å være en kilde å øse fra, noen av innførslene er å finne på nettet, andre ikke. Ta gjerne kontakt om det er noe som mangler, noe som du vet er skrevet. Lista skal ajourføres kontinuerlig…..

Litteratur om LP, både artikler om arbeidsmetoder, struktur, kritikk og ros, og evaluering og forskning.