Jeg har vært i Sverige og latt meg inspirere! Etter å ha jobbet med LP-modellen siden 2006 var det godt å få bekreftelse på eget arbeid, og samtidig få noen nye perspektiver og innspill på sentrale temaer. Ved Karlstad Universitet driver de nettverk for Problembaserad Skolutveckling (PBS). På prosjektets hjemmeside fant jeg en interessant videoforelesning om motivasjon av Åke Malmeling.  Forelesningens tema er Tilbakemeldingens betydning for den indre motivasjonen til å lære.  

At relasjoner mellom lærer og elev er viktig for elevenes læring har nærmest blitt et mantra i LP-sammenheng. Forelesningen ga relasjonsbegrepet et utvidet innhold.  Betydningen av det seriøse møtet mellom lærer og elev, når eleven er i overgangen mot å lære noe nytt. Læreres søken etter elevens indre vilje til å ville vite, leting  etter elevens vekstpunkt.  Et læringsmiljø hvor en oppmuntrer hverandre til å ta et steg videre – å våge mer! (skateboard-kultur). Motivasjon dannes gjennom erfaring – i møter med andre. Møtet med deg som lærer og din tilbakemelding til eleven er sentral for motivasjon og læring, og for elevens utvikling av selvfølelse. Elever med sterk selvfølelse tror på seg selv, selv om de mislykkes i blant. De drives av en utviklingsteori, med tro på at det er mulig å lære nytt og utvikle seg. Elever med svak selvfølelse tror ikke på seg selv, selv om de lykkes! De drives av en stabilitetsteori, med tro på at læringsevne er medfødt eller ikke. Disse elevene er ofte sårbare og får dårlige resultater ved overganger til nye trinn eller skoleslag, hvor kunnskaper og forståelse blir utfordret på nytt. Selvfølelsen er mest sårbar på områder hvor en har investert mest. Derfor kan utsagn som «du kan hvis du vil» virke dypt krenkende på elever som strever.

Du finner kan lese mer om PBS her.