LP-modellen kan anvendes på en rekke ulike utfordringer i opplæringen på mange ulike nivå, i klassen, hele skolen, i arbeidsgruppa på skolen, i arbeidsgruppa i kommunen og i PPTs eget arbeid. Eksempler på områder som er relevante som tema er:

  • Læringsutbytte
  • Motivasjon og arbeidsinnsats
  • Reduksjon og forebygging av ulike former for atferdproblemer
  • Endring av læringsmiljøer
  • Tilpasset opplæring
  • Samarbeidsrelasjoner mellom lærere
  • Endring av skolekulturer
  • Foreldresamarbeid

 Saker som tas opp i lærergruppemøtene trenger ikke alltid å representere et stort problem for den enkelte lærer. Det kan være at lærere ønsker å forbedre kvaliteten på sine tilbakemeldinger, at de ønsker å bli mer oppmerksomme på de situasjonene hvor elevene viser entusiasme og engasjement, tilpasset opplæring og lignende.

LES mer om arbeid i lærergrupper i Modellheftet, side 19 til 23 –  Analyse av situasjoner og utfordringer.

 På Lillegården kompetansesenter er vi igang med å revidere Modellheftet. Lærergruppenes arbeid vil få et utvidet og grundigere blikk på seg enn i første utgave.