Midtlyngutvalget, eller  Rett til læring, NOU 2009:18 ,  foreslo at Lillegården kompetansesenter skulle inngå i et nytt nasjonalt senter for læringsmiljø. I dag, 8.april kom Stortingsmeldingen Læring og fellesskap, Meld.St.18(2010-2011).  Lillegården kompetansesenter skal sammen med Senter for atferdsforskning (SAF)  utgjøre et nytt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Kunnskapsdepartementet går inn for at de to sentrene  går ut av Statped. Ressursene samles isteden og senteret får enkelte nye oppgaver blant annet knyttet til å være en aktiv aktør overfor pedagogisk-psykologisk tjeneste, og bistå denne i systemarbeid overfor skoler og barnehager. I meldingen som skal behandles i Stortinget før sommeren skriver departementet at de vil komme tilbake til styring og finansiering.

LP-modellen er en god veiviser når det gjelder både samarbeid med PP-tjenesten, skoleledere, lærere , forskning og aktiv pedagogisk analyse   – dette skal bli spennende å følge framover!

LES mer på senteret hjemmesider på Statped.no