28. og 29. april møtes ansatte i PP-tjenesten fra kommuner som deltar i LP-modellen 2010-2013 . I to dager skal det diskuteres, planlegges og inspireres til å delta aktivt i arbeidet med å  implementere LP-modellen i skoler i egen kommune. PP-tjenestens rolle er vesentlig i arbeidet for å lykkes med det systematiske arbeidet i lærergrupper og blant skolelederne.

Programmet på dagene vil dreie seg om erfaringer med arbeidet med LP-modellen gjennom flere år, hva har gitt positive resultat og hvordan har PP-tjenesten fra andre kommuner funnet ut er givende systemarbeid. Den andre dagen er blikket rettet mot PP-tjenestens egne forventninger til arbeidet med LP-modellen. Foreleserne vil være Terje Agledahl, Henning Plischewski, Svein Nergaard og Frank Rafaelsen, alle fra Lillegården kompetansesenter, samt Kristin Østvik, fra PPT Ofoten.

Programmet ligger her (pdf)