Åse Elisabeth Skjærseth er LP-koordinator ved Flisnes skole, Ålesund. Hun har lest artikkelen Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted som jeg blogget om for noen uker siden. Stor glede hos meg fordi mange sendte meg en epost og bestilte artikkelen til sin LP-skole.

  • Hvordan formidler en ny litteratur?
  • Hvordan gjøre det interessant ?
  • Hvordan treffe med å anbefale fagstoff inn i en travel skolehverdag?

Dette er spørsmål jeg stadig stiller meg som bibliotekar og formidler her på Lillegården kompetansesenter. Så moro da å få en slik entusiastisk tilbakemelding som kom fra Ålesund, Åse –  LP-koordinator skriver i en epost (og jeg har fått lov å bruke det i bloggposten her):

…Fikk tatt i bruk artikkelen på gruppeledersamling allerede dagen etter at den var mottatt! Vi holder på med prosjekt «Vi ser deg her!» på vår skole. Et arbeid der vi gjennom kurs. lp-grupper og samlinger systematisk skaper større bevissthet rundt relasjonskompetanse. Artikkelen ga nyttige innspill rundt det faglige møtet, den faglige samtalen, som vi ikke hadde fra før.  

Har  flere  tips og ideer til hvordan aktuelle artikler, fagstoff generelt kan brukes inn i LP-arbeidet?

Hos oss har det blitt tradisjon å ha en liten faglig «teaser» før slitne lærere og assistenter går i LP-grupper

skriver Åse videre. Jeg blir entusiastisk selv, og veldig glad for å høre at litteraturen kan «gjøre en forskjell»!