Den andre Nordiske LP-konferanse ble avholdt i Ålborg 10 – 12 mai.
Thomas Nordahl, Niels Egelund, Peder Haug, Bengt Tersson og Gopinathan Saravanan var blant dem som holdt innlegg disse tre dagene. I tillegg ble det gjennomført workshops med syv ulike tema. Konferansen samlet over 250 deltakere.

Det var flere svært interessante og inspirerende foredrag. Disse er mulig å lese, samt laste ned for dem som ønsker det. I sitt fordrag redegjør Thomas Nordahl bl.a. for resultater av LP-arbeidet i danske skoler.