Rektorer fra skoler som startet arbeid med LP-modellen høsten 2010 samles på Britannia hotel i Trondheim 15-16 juni. Sammen med skoleeiere fra de respektive kommuner kommer skolelederne og deler erfaringer etter ett års arbeid med LP.

Karin Tiltnes, rektor ved Beitstad skole i Steinkjer, holder foredrag med tittelen:
“Erfaringer fra LP-implementering fra et ledelsesperspektiv.» Hun har 5 års erfaring med LP-arbeid fra sin skole. I tillegg har hun avlagt mastergrad i ledelse og innovasjon ved HiNT.

Kjell Åge Gotvassli, Pedagog, forsker og førsteamanuensis (PH. D) ved Høgskolen i Nord-Trøndelag holder sitt foredrag med følgende tittel:
«Når ledelse gjør en forskjell – en gjennomgang av ulike sider ved endringsledelse.»

Det er nærmere 50 påmeldte fra 11 kommuner. Vi ser frem til to konstruktuve og hyggelige dager i Trondheim.

Program for dagene