Bokhøsten er i gang, skoleåret 2011/2012 starter nå. Velkommen tilbake!  Leselyst skal opparbeides. Ikke alle fagbøker pirrer leselysten. Vi trenger fagbøker som gjør det. Ikke bare leselysten forresten, også lærelysten!

Med ujevne mellomrom vil LP-bloggen omtale aktuelle fagbøker eller artikler i fagtidsskrift om forskjellige tema som tas opp ute i skoler der lærerne arbeider med analyse og refleksjon rundt eget læringsmiljø.

Har du innspill til aktuelle problemstillinger ? Da vil jeg komme med forslag til litteratur som kan støtte, utvide eller gi nye perspektiv til  utfordringen eller temaet som tas opp i lærergruppene. Det er mye å velge blant – kan hende for mye?  LP-bloggen kan være en stifinner i  skogen av faglitteratur.

Noen er allerede omtalt, som f.eks  betydningen av ros, om leksehjelp, LP-bloggen har tatt opp faglitteratur innen  læringsmiljø bredt og vidt,  og vil du ha lesetips til litteratur om læringsmiljø generelt – bruk venstremenyen under emneordet Faglitteratur.

Vi trenger ditt forslag til tema! Gi et tips direkte på denne bloggposten – trykk bare på ordet kommentar rett etter overskriften!