Lokalet er stint av lyd. 130 lærere, SFO-ansatte, assistenter, skoleledere,  PPT- og barnevernansatte er igang med å lage problemformuleringer, diskutere åpne og lukkede spørsmål, finne ut mulige informasjonsinnhentingsstrategier. Lange ord, men absolutt ord som gir mening til arbeidet som nå skal startes opp ved alle skolene i kommunen. I løpet av tre år skal strategien komme «under huden»  og bli en del av tenkemåten i arbeidet med læringsmiljøet. Det er målet! Krever øvelse, krever samarbeid og krever gnist.

Å formulere presise og ikke for store og vide utfordringer kan være vrient nok på første skoledag etter ferien. Lydhøre og engasjerte skoleansatte prøver seg i summegrupper. Hva trenger du å spørre etter ( informasjonsinnhenting) når utfordringen er formulert?

  • Hva vet vi og hva må vi vite mer om?
  • Det er alltid noe vi ikke vet, kan vi ikke alltid få vite litt mer?
  • Legges det vekt på de positive forholdene og mestring og ikke de mer negative forholdene?
  • Klarer vi å innhente informasjon ut fra ulike teoretiske perspektiver ?
  • Brukes spørreordene hva, hvem, når, hvor ofte, hvor og hvordan?