Siste steg  i Analysemodellen er kanskje det viktigste punktet i et strukturert utviklingsarbeid. Men det er kanskje også den delen av arbeidet som kan glippe. Tiltaket virker, og problemet er løst…. men  evalueringen har også en annen verdi i selve arbeidet.

En evaluering av tiltakene betyr å stille slike spørsmål:

  • Når skal det gjøres og på hvilken måte?
  • Har tiltakene hatt en funksjon?
  • Har tiltakene blitt gjennomført slik det var planlagt?
  • Skal tiltakene videreføres?
  • Skal tiltakene endres
  • Er det behov for en ny analyse?

Les mer om dette i Modellheftet under kapittel 2 Beskrivelse av LP-modellen.