Absurd påstand? Ofte blir elevers tilgang til PC’er i klasserommet forbundet med problemer. Lærere opplever at elever   sløser bort dyrebar undervisningstid til spill og sosiale medier. Monitor 2010 – Samtaler om IKT i skolen viser at det er store forskjeller når det gjelder pedagogisk og faglig bruk av IKT i undervisningen. Det er ikke tilgangen på datamaskiner som avgjør i hvilken grad lærere benytter IKT i undervisningen. Lærere som opptrer som kompetente medborgere i den digitale verden har bedre kontroll i klasserommet. Frykten for misbruk henger ofte sammen med mangel på kompetanse. Det finnes lærere som ser hvilke fantastiske muligheter IKT gir i undervisning og læring, og det finnes lærere som kun forbinder dette med katastrofe. Læreren som tydelig klasseleder er viktig, også når det dreier seg om faglig bruk av IKT. Les mer om rapporten på  Læringsmiljø-bloggen og på sidene til  IKT-senteret.