Svært mange skoler har vært involvert i LP-modellen fra oppstarten av utviklingsprosjektet i 2003 og fram til i dag. Vi har laget et kart som viser hvem som har vært med på hvilket tidspunkt.

Se hele LP-kartet her.

Kart over Østlandet med noen LP-skoler

Kartutsnitt fra Østlandet som viser noen av skolene som har deltatt i LP-modellen fra 2003 til i dag.