Mange lærere vet mye om lese-og skrivevansker. Nye vinklinger på temaet trengs allikevel, ingen elever er like. Nå har det nettopp kommet et nytt nummer av Rom for læring, Statpeds magasin om inkluderende opplæring  – det er sendt alle skoler – og temaet her er nettopp Lese- og skrivevansker.

Kan bladets artikler brukes på foreldremøter? Kan det brukes i informasjonsinnhentingsfasen i arbeidet med en utfordring som er oppe i lærergruppa?

Flere av kompetansesenterne i Statped har mye å bidra med når det gjelder mer fag og forskning på forebygging og riktig innsats for elever med dysleksi.

Skrivesenteret i Trondheim skal styrke skrivekompetansen hos alle barn og unge, sjekk nettsidene deres om tips og ideer og fagstoff.

Og ikke minst finnes et solid fagmiljø ved Lesesenteret i Stavanger. Lesesenteret er et landsdekkende ressurssenter innen leseopplæring, leseutvikling og lesevansker.

NB LP-skole!  Henvend deg gjerne til Lillegården kompetansesenter(kirsti.tveitereid@statped.no)  for å få tilsendt et ekstra nummer av Rom for læring nr 3, 2011