Nina Grini har vært ansatt ved Lillegården kompetansesenter siden 2008. Før hun kom til oss arbeidet hun i barneskolen i Oslo og med arbeidsrådgivningen i NAV.

I NAV drev hun med systemarbeid og underviste om temaene veiledning, lærende organisasjoner og team/gruppe som metode. Nina ledet dessuten prosjektet ”Tiltaksplan mot fattigdom” i Telemark, forprosjektet til NAV-reformen.

På Lillegården har Nina reist land og strand rundt med LP-modellen. Hun har erfaring med LP både fra videregående opplæring og grunnskolen.

Hun har deltatt i planlegging og gjennomføring av et skoleutviklingsprosjekt i Estland, finansiert gjennom Norwegian Grants. Dette innebar undervisning, observasjon og rapportering til barnehager og skoler i Tartu, Estland.

I samarbeid med Hanne Jahnsen og Svein Nergaard har hun arbeidet med å evaluere et tiltak i Eidsberg kommune, der man har lagt vekt på at det skal være Helhet og sammenheng (pdf) for elevene. De tre holder nå på å kartlegge bruken av smågruppebaserte tiltak for elever med lav skolemotivasjon og atferdsproblemer. Undersøkelsen konsentrerer seg om LP-skolene.

Les hva Nina har skrevet på LP-bloggen.