Det er umulig å kommunisere bare på ett nivå. Ord vi sier vil alltid ha overtoner, innebygde betydninger og ofte et utall av tolkningsmuligheter. Dette er mange opptatt av. Det er skrevet mye om metakommunikasjon og det å samtale om det vi samtaler om både i skole, hjem og på andre arenaer. Gregory Bateson utviklet en mye benyttet kommunikasjonsteori. Hans teori brukes i veiledningsarbeid og er gjort brukbar av mange praktikere. I arbeid med LP-modellen kan det vaære både nyttig og interessant å lese seg opp på temaet metakommunikasjon. Vedlagt denne bloggposten finner du  forslag til lesestoff. De fleste titlene og artiklene finnes på lokalt bibliotek, men om det er lettere for deg – send en henvendelse til kirsti.tveitereid@statped.no på Lillegården kompetansesenter for mer informasjon om litteraturen.

LES:  Litteratur om å samtale om samtalen