Skistua skole i Narvik har sendt oss et bidrag til Idébanken. De har utarbeidet et dokument som de deler ut til alle nyansatte. I dokumentet forteller de generelt om hva LP-modellen er, men også om hvordan de organiserer arbeidet i det daglige.

Som alt annet som du finner i Idébanken er Skistua skoles informasjonsskriv et eksempel på hvordan man kan løse en praktisk utfordring. Det er lov å la seg inspirere til å utvikle noe på egenhånd, eller til å sende inn et bidrag til Idébanken.