I Danmark har LP-modellen stor utbredelse, mange flere skoler er med enn i Norge. Det har blitt utviklet en lang rekke hefter som støtter arbeidet i modellen. Heftene har vært tilgjengelige i mange år og mange av de norske LP-skolene har skaffet seg heftene som heter LP-serien: Det vi ved om..     Her er de samme heftene på norsk, i en fin layout, designen på de 8 heftene som enten kan kjøpes samlet eller hver for seg er fristende å bla i, etter min mening mye mer fristende enn de danske når det gjelder utseende. Men nok om innpakningen! Innholdet er det som teller.

Redaktørene er de samme som for den danske LP-serien: Thomas Nordahl og Ole Hansen. Så har hvert enkelt  hefte sin egen forfatter, her er de:

  • Nordahl, Thomas: Pedagogisk analyse; beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen.
  • Nordahl, Thomas, Anne Kostøl, Anne-Karin Sunnevåg, Ann Margareth Aasen, Gro Løken, Stephen Dobson og Hege Knudsmoen: Vurderingspraksis.
  • Sunnevåg, Anne-Karin og Pia Guttorm Andersen: Utviklingsarbeid og endringsprosesser

Disse tre heftene over er nyskrevne og originale, mens disse fem er oversatt fra dansk:

  • Qvortup, Lars: Skoleledelse
  • Manger, Terje: Motivasjon og mestring
  • Linder, Anne: Å skape gode relasjoner i skolen
  • Tveit, Arne: Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet
  • Nordahl, Thomas: Klasseledelse

At serien har fått navnet «Det vi vet om..» indikerer at heftene er forskningsbasert og har eksempler på tiltak som viser dokumentert effekt. Alle heftene har lærere og skoleledelse som målgruppe, og ønsker å  støtte opp om arbeidet med å utvikle godt læringsmiljø for alle elever. Når Thomas Nordahl i det grønne heftet beskriver en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen – er det den samme analysemodellen som alle skoler som arbeider med LP-modellen kjenner til. Dette er hefter som skolene kan ha glede av å ha som tillegg til Kunnskapsheftet og Modellheftet. Men skal det dykkes enda dypere ned i teoriene bak, kan referanselistene bakerst  i hvert hefte gi en god rettesnor for videre lesning.

Hele pakken med 8 hefter koster kr 1050,-

Pris pr hefte er : kr 179,-

Forlaget omtaler hvert hefte kort HER