Videreføring og institusjonalisering er viktige tema i LP-arbeidet. 19. og 20. april møttes PP-rådgivere for å høre om og diskutere dette. Samlingen fant sted i Trondheim, og var beregnet på kommuner som hadde holdt på med LP siden 2010.

Program dag 1:

  • Janne Støen, Lillegården kompetansesenter: Hovedprinsipper for overgang fra implementering til videreføring og institusjonalisering av LP-arbeid i kommuner
  • Frank Rafaelsen, Lillegården kompetansesenter: Veien videre – institusjonalisering av LP i PPT. Foredrag og gruppearbeid.
  • Torunn Helene Fredriksen, Lillegården kompetansesenter: LP-nettstedet, med vekt på verktøy, blogg og idébank
  • Gruppearbeid
  • Oppsummering

Program dag 2:

  • Bente Dahl Karlsen, kommunekoordinator i Røyken: Videreføring av arbeid med LP-modellen
  • Gruppearbeid: Konkret planlegging av videreføring i den enkelte kommune
  • Presentasjon av planer
  • Oppsummering og evaluering

Erik Nordgreen var møteleder. I tillegg deltok Terje Agledahl og Henning Plischewski fra Lillegården kompetansesenter og Katrine Iversen og Per Marschhäuser fra Møller-Trøndelag kompetansesenter.

Gruppearbeid
Se flere bilder fra samlingen på Flickr.