«Det er nemlig ikke hvem som helst som begår drap, sier Bjørnebekk, som mener at det allerede i barnehagealder er mulig å plukke ut noen få som har en så bekymringsfull opptreden og bakgrunn at de kan ha forutsetningner for å begå drap.»

LP-modellen baserer seg på et menneskesyn der tilliten til barns utviklingsmuligheter er stor. Voldsforsker Ragnhild Bjørnbekk sine uttalelser om at potensielle drapsmenn kan identifiseres blant barn i norske barnehager bør vekke betydelig uro. Å sortere små gutter og jenter ut fra deres sosiale bakgrunn og atferdsmønster er sterkt stigmatiserende og nærmest et etisk kolaps.

Analysemodellen hjelper lærere til å forstå barn i et systemperspektiv. Aktørperspektivet appellerer til å interessere seg for hvordan verden ser ut fra elevenes synsvinkel. Dette er avgjørende for å kunne respondere hensiktsmessig på elevers atferd. Ofte oppdager en at tilsynelatende påfallende reaksjoner har en rasjonell forklaring. Alternativet blir fort å tilskrive barn hensikter de faktisk ikke besitter. Det bør ikke gis rom for den type faglige kortslutninger.

Ensidig individforklaring av menneskers opptreden svekker vår mulighet til forstå hvordan individ påvirker og lar seg påvirke av kontekstuelle faktorer.

Systemisk forståelse av menneskelig atferd gjør oss mer kompetente til å treffe tiltak som sannsynliggjør ønsket utvikling.

God kultivering bringer oss lenger enn jakten på barns defekter.