Flere LP-kommunekoordinatorer opplever kanskje i disse dager en viss usikkerhet med hensyn til oppstart av LP-implementeringen til høsten.

  • Hva må være på plass og godt organisert på den enkelte skole og i kommunen ved skolestart?
  • Hva kan jeg som kommunekoordinator gjøre for å sikre dette?
  • Hvordan kan jeg støtte skolene i sin planlegging og sine forberedelser?
  • Hva kan jeg etterspørre?
  • Osv.

Om du følger linken (pdf) vil du kunne se et eksempel på hvordan én koordinator har tenkt og handlet om disse spørsmålene, nemlig LP-koordinator for region Indre Midt Troms, Tove Fedje. Dette er en koordinator som har ansvaret for å følge opp 13 skoler i fem kommuner, altså et nokså omfattende arbeid.

Lokale forskjeller når det gjelder hva som er forberedt og avklart i initieringsfasen kan gjøre at helt andre utfordringer og spørsmål gjør seg gjeldende enn hva dette eksemplet viser. Viktigst er å være oppmerksom på at en pro-aktiv kommunekoordinator har stor betydning for skolenes engasjement og gjennomføring av LP-implementeringen.

Flere nye tips finner du i Idébanken.