Når skoler starter med utviklingsarbeid er det viktig at de opplever noen suksesser relativt raskt. Dette bidrar til økt motivasjon for og tro på det arbeidet man er inne i. For at LP ikke skal bli noe man bare holder på med  annenhver uke, bør det få fokus og oppmerksomhet også i andre fora enn LP-gruppene.

Noen rektorer velger å ha et «LP-hjørne» på hvert personalmøte. Dette trenger ikke å ta mer enn 10 min, hvor et par gruppeledere utfordres til å si noe om hvilke saker de jobber med og hva de har lykkes med. Her kan man dele gode tiltak og ideer og inspirere og motivere hverandre. Det er spennende å høre om hva de de andre gruppene jobber med og man får en økt forståelse av hverandres utfordringer, noe som igjen er med på å bidra til et mer enhetlig og samstemt personale.

Det er muligens ikke en tradisjon i skolen at lærere  snakker så høyt om ting de har lykkes med, men det er alltid inspirerende å høre om noen som har lykkes med å løse en utfordring. Herved utfordres alle LP-skoler til å dele sine suksesshistorier!