Voss jordbruksskule har i fire år arbeidet systematisk med Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Skolen har ansatte som er dedikerte i forhold til å skape et best mulig læringsmiljø for sine elever. Den som besøker skolen møter et personale som består av kreative, engasjerte og dyktige medarbeidere. Skolen setter elevene i sentrum. Hordaland fylkeskommune holder frem Voss jordbuksskule som en av fylkets ypperste videregående skoler.

Skolens erfaringer fra de senere år viser at genuint engasjement kombinert med strukturert pedagogisk arbeid bidrar til trivsel og læring for elevene.

Erik Nordgreen