I Modum, Sigdal og Krødsherad var alle skolene skolene som arbeider med LP-modellen samlet på fagdag med temaet vurdering FOR læring med Knut Roar Engh.

Dagen var svært godt organisert av de tre kommunekoordinatorene (skolesjefene). 230 mennesker var samlet i Modum kulturhus med fanatstisk bevertning, kulturinnslag og presis organisering.

Jeg var tilhører i kulturhuset og det slo meg hvordan Knut Roar Engh fikk meg til å reflektere rundt  hva vurdering stort sett har vært for meg i alle mine 18,5 år på skolebenken, og hvordan dette påvirker min forståelse av vurdering i dag.

Jeg tenker på den vurderingen jeg har fått som en som en dom over mine prestasjoner, kanskje enda mer som en dom over meg. Akkurat dette påpekte Engh. Min erfaring er ikke unik.

Det er mange følelser knyttet til begrepet vurdering. Jeg tenker igjen tilbake på årene på skolen. Synet av en 2’er, skuffelse – tårer. Synet av en 5’er lykke – latter. Ingen av karakterne gav meg noe særlig mer. Og var det tekst knyttet til karakteren, så er det i allefall ikke den jeg husker. Det var jo karakteren som gjaldt uansett. Igjen, min erfaring er ikke unik.

I min tidligere erfaringsverden er det som om de to begrepene «læring» og «vurdering» aldri sameksisterte. Kanskje er det mitt eget møte med vurderingstradisjonen, som gjør at vurdering for læring virker så enormt, så komplekst?

Knut Roar Engh fikk meg til å forstå at vurdering for læring er der for den enkelte elev sin læring og kun derfor. Det er ingen dom. Dette kommer tydelig frem i Opplæringslovens § 3-2, der formålet med vurdering står. Som lærer må man legge fra seg dommerhatten og ta på seg veilederhatten.

Jeg unner alle en fagdag med Knut Roar Engh! Han satte i gang følelser og tanker hos meg og de andre tilhørerne. Han gav lærerne praktiske tiltak som de kunne ta med seg i klasserommet og temaer for refleksjon til lærergruppne. Ble du interssert? Han skriver også bøker om temaet! Den nyeste boka heter: Vurdering for læring.

Nina Grini