Jeg vil anbefale en blogg som heter Lærerråd.  De som står bak denne bloggen kaller seg et kollektiv, de vil bidra til den gode samtalen om skolen. Og  de vil skrive om saker som har en forankring i skolehverdagen og som tar lærerrollen på alvor.

Medlemmene i kollektivet er nyutdanna lærere av forskjellige slag, noen er fortsatt studenter og alle er «Glødande interesserte i skule» Du kan lese mer om de på bloggen. I tillegg er de også på facebook: Lærerråd, og på twitter @Laererraad.

Du kan søke om å bli vikar – og blir du det så skriver du selv !

Kirsti Tveitereid