Med en gang du hører ordet Klasseledelse forstår du det. Men gjør du det?  Det må handle om relasjonen du som lærer skaper mellom deg og klassen. Men blir du noe klokere av det, hva er det ordet ikke betyr?

I følge Thomas Nordahl i boken Eleven som aktør og Terje Ogden i  boken Sosial kompetanse og problematferd i skolen, så handler det om  lærerens evne til å være med å etablere et godt klassemiljø, gode arbeidsforhold og bidra til at elevene opplever mestring.

Ok, der var definisjonen, men hvordan? Alle lærere arbeider med dette til daglig, jeg har nettopp lest en oppløftende artikkel fra en 1-10 skole der  rektor og lærere ønsket at man kunne arbeide med å ha søkelyset på  klasseledelse samtidig som  læreren underviser i fagene sine.  De ønsket  å utvikle et felles fagspråk for hele skolen. Slik at ikke klasseledelse f.eks knyttes til begrep og forståelse som «disiplin», men heller ikke at det bare skal bety «gode relasjoner i klassen». Skolen ville i sitt arbeid med god klasseldelse løfte fram det innholdsmessige i undervisningsarbeidet parallelt fordi det kan virke mer konkret for den enkelte lærer enn bare ha ledelsen av klassen som hovedfokus.

Denne artikkelen er inspirerende å lese, den er skrevet av Hanne Christensen som har arbeidet som veileder og samarbeidspartner for ledergruppa  ved skolen hun beskriver  – Svingen skole!

Forfatteren mener at den viktigste faktoren for å utvikle god klasseldelse er at lærere erfarer at det er nyttig og lærerrikt og positivt å diskutere egen praksis med kollegaer, og å knytte det til fag og undervisning er hennes forslag i denne artikkelen – som stod i Bedre skole i 2008.  Kontakt biblioteket ved Lillegården, og få den tilsendt om du vil lese!

Christensen, Hanne (2008): Utvikling av klasseledelse gjennom fag. I: Bedre skole, nr 4, side 80 – 87.

kirsti.tveitereid@statped.no