1. januar 2013 slår Lillegården kompetansesenter og Senter for atferdsforskning seg sammen og danner Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).

For dere som jobber med LP vil det ha liten praktisk betydning, i og med at alle inngått avtaler videreføres. Vi vil fortsatt drive med, og videreutvikle, LP-modellen.

Du kan lese mer om hva sammenslåingen innebærer her.

Vi har også laget en brosjyre som sier noe om hva som skal skje (pdf).

Alle på Lillegården. Foto: Tom Riis.