Ett av mange tema som kan gis oppmerksomhet i arbeidet på en LP-skole eller en LP-barnehage kan ha å gjøre med  mobbing. Hvor skal man begynne å lese seg opp på kunnskapen som finnes? Det finnes en egen sjanger innen dette temaet som bygger på egne erfaringer og som er personlige. Erfaringsbaserte beretninger. Noen av disse bøkene gir innblikk i en grusom virkelighet for den enkelte som rammes. Men hva kan skoler og barnehager gjøre for å arbeide forebyggende, for å utvikle læringsmijøet på skolen til å bli mobbefritt.

En litteraturliste som vekker nysgjerrighet?

En litteraturliste med artikler av faglig karakter kan være som en meny å plukke fra, jeg har laget en oversikt over det nyeste på området:Mobbing i barnehage og skole – et utvalg litteratur

Og dere finner både artikler fra fagtidsskrift og kapitler i bøker og hele bøker. I tillegg gir jeg tips til nettressurser der filmsnutter og annet materiell ligger, samt en oversikt over lover og rundskriv som har betydning for skoler som opplever mobbing. Kriteriene jeg har brukt for å «plukke» litteratur er innholdsmessig relevans, anvendelighet og aktualitet.

Internasjonale fagfellevurderte forskningsartikler fra norske forskere  i  anerkjente tidsskrift er skilt ut for seg – for de som vil fordype seg ekstra i temaet: Mobbing – et utvalg forskningslitteratur

Kom gjerne med tilbakemelding til min epost om dere ønsker noe av stoffet tilsendt:

kirsti.tveitereid@uis.no

Les også en tidligere bloggpost om mobbing: Skoler med mobbing gir mindre læring for alle.