«Ut med avvissamtale-voksen-barnning og kjeft, inn med anerkjennelse og kjeks» er den muntre overskriften på en idebank-artikkel i Spesialpedagogikk nr. 2/2013, skrevet av Vigdis Hegg. Her får vi historien om en rektor som ville ha alle de voksne på skolen til å øke bevisstheten om følgende kjerneområder:

 

  • Anerkjennelse
  • Undrende holdning og tilnærming
  • Lik meg for den jeg er, ikke bare for hva jeg gjør
  • Omsorg, bry deg om meg
  • Entusiasme, vis at jeg betyr noe for deg
  • Vær tålmodig
  • Snakk med meg
  • Stol på meg
  • Hold fokus på gylne øyeblikk
  • Vær interessert i hele livet mitt

I følge Alice Miller får man i de første 18 årene av sitt liv i vesten ca 150 000 negative tilbakemeldinger fra voksne, mens en får rundt 10 000 positive i samme periode. Dette ville rektoren  lyssette på sin skole, hun vil bidra til å snu en slik  «oppdragerpraksis».

Anerkjennelse kan du lese mer om i en tidligere artikkel i Spesialpedagogikk av Arne Tveit, i en tidligere bloggpost her på LP-bloggen. Der finner du også en litteraturliste om samme tema. Tveit  har  skrevet bok om det samme i serien «Dette vet vi om», den heter Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet.

Kirsti Tveitereid