Et nytt skoleår er på trappene etter en lang sommerferie. For noen går det greit å komme i gang med arbeidet med LP-modellen igjen, for andre kan det være tyngre. På skoler der de har fått til å gjøre LP til en del av det daglige arbeidet sier de for eksempel:
– Vi bruker LP-tankegangen i mange sammenhenger. Det er blitt en del av oss.
– Det ligger i veggene.

Men hvordan kommer man dit? God ledelse er avgjørende. De stedene der ledelsen går inn for å motivere sine ansatte for arbeidet med læringsmiljø og pedagogisk analyse, der det blir satt av nok tid og der man er opptatt av å ta i bruk ny kunnskap, er det lettere å innarbeide gode vaner som sikrer resultater.

Det er viktig i arbeidet med LP-modellen at man ved skolestart har et lokalt fokus der man oppsummere hvor man står og hvor man ønsker å gå videre. Hvis din skole har satt av en dag eller to til å arbeide med LP-modellens temaer og problemstillinger nå i begynnelsen av skoleåret, har dere en gylden anledning til å komme godt i gang å jobbe med læringsmiljøet.

Det vil også være nyttig å ta for seg det fagstoffet som er tilgjengelig: Lese LP-heftene, kikke rundt på dette nettstedet, lese faglitteratur og lysarkene fra LP-konferansen i mai og lete blant tipsene i idebanken. Vet neste korsvei kan kanskje du være den som sier:
– Vi har utviklet oss mye.
– Det er stor endring i måten vi tenker på.

Målet er å sørge for at alle elevene får et godt skoleår, preget av god faglig og sosial læring i et godt læringsmiljø.

Torunn Helene Fredriksen