3. januar var alle lærere i Røyken kommune samlet på Asker konferansesenter for å høre James Nottingham snakke om hva det innebærer å være en god lærer.  Temaet wfor denne fagdagen var: What does it mean to be a good teacher? How to give feedback and look for progress? Learning detectives. Nottingham er en engasjerende foreleser, og gjennom 6 timer greide han både å begeistre og utfordre lærerne.

Et viktig poeng i forelesningen var å ha større fokus på progresjon i elevenes læring. Fokus på prestasjoner alene kan drepe motivasjonen hos mange elever. Han viste til et forsøk som var gjort blant studenter som skulle gjennomgå en test. Studentene ble delt inn i tre grupper som fikk ulike begrunnelser for hensikten med testen. Gruppe 1 fikk vite at hensikten var sortering og nivådeling. I denne gruppen viste det seg at jentene fikk svake resultater. Gruppe 2 fikk vite at hensikten var å finne ut hva de mestret. I denne gruppa oppnådde både jenter og gutter gode resultater. Gruppe 3 fikk vite at testen ikke hadde noen betydning. I denne gruppa gjorde oppnådde både jenter og gutter svake resultater. Nottingham hevdet at det ikke er noe poeng å vurdere prestasjoner. Dette inviterer til at elevene sammenligner egne resultater med andres, framfor å være opptatt av egen læring og progresjon. Dersom skriftig eller muntlig vurdering blir gitt samtidig med karakter, vil elevene være mest opptatt av karakteren de har fått.

Å ha fokus på progresjon framfor prestasjon vil i større grad sikre at alle elever lærer og utvikler seg. Elever som oppnår svake resultater bli ofte møtt med lave forventninger, noe som kan hindre at de oppnår ønsket framgang i sin læring og utvikling. Vi kan ikke forvente at alle elever oppnår gode resultater, men vi kan og må forvente at alle har framgang. Alle barn er forskjellige, og barn er veldig klar over hva de er flinke til og ikke flinke til. Fokus på resultater vil påvirke elevenes motivasjon til å prøve på det de ikke er så flinke til. Hvis elevene tror at du som lærer kan hjelpe dem til progresjon i læringen, så vil de gjøre det! Elevens relasjonen til lærer og lærers troverdighet har stor betydning for elevers motivasjon og mestring.

Du kan lese mer om James Nottingham og Challenging learning her. Du kan også følge han på facebook, hvor du blant annet finner et innlegg fra hans møte med danske lærere: Giv eleverne succeskriterier, så de kan se fremskridt.

Torunn Tinnesand