smilende-jente«Skal lærere bli i stand til å bli den beste utgaven av seg selv, må de være en del av en velfungerende helhet der positive verdier gjennomsyrer hele skolen som system, der ledelsen er støttende og utviklingsorientert og arbeidsmiljøet er godt.»

Står det i Dagbladet mandag 3.februar, 2014

Dagbladet viser til forskning fra May Brit Drugli om begrepet Drømmelæreren. Statsministeren vil ha flere slike, hun innførte ordet i nyttårstalen. Drømmelæreren er snill sier barn i barneskolen, men ikke for snill. Jeg påstår i overskriften at Drømmelæreren finnes i LP-kommuner fordi LP-modellen legger så stor vekt på lærerens egen væremåte og evne til å etablere positive relasjoner for å skape best mulig læringsmuligheter i klassen.  Skoleledelse og skolekultur er sentralt i LP-skoler.

Druglis arbeid har vi blogget om før i fagbloggen til Læringsmiljøsenteret,  det er undersøkelsen blant 825 elever fra 1. til 7. klasse det refereres til i Dagbladet. Her kan du lese mer om undersøkelsen i Trondheimsskolen:

Drugli, May Britt.  (2011) Kvalitet på lærer-elev relasjonen i norsk grunnskole.  I: Spesialpedagogikk,  nr 4. (pdf. med tillatelse fra tidsskriftet)

Og som forskningsartikkel:

Drugli, May Britt.  (2013):  How are closeness and conflict in student-teacher relationships associated with demographic factors, school functioning and mental health in Norvehian scoolchildren aged 6-13? In: Scandinavian Journal of Educational Research,   volum 57 (2).

Kirsti Tveitereid