• Dagens unge ruser seg mindre, er mindre kriminelle, gjør det bedre på skolen og røyker mindre
  • Dagens ungdomsgenerasjon kan beskrives som skikkeligere, mer hardtarbeidende og pliktoppfyllende enn før
  • Mindre avstand mellom generasjonene, ny teknologi, et bedre behandlingstilbud til barn og unge, og økende atferdsmedisinering kan, sammen med utdanningssamfunnets strenge krav til individuell mestring, tenkes å bidra til en slik utvikling
  • Dette nye alvoret kan ha sin pris i form av økt psykisk stress blant unge

tre-kamerater1

Dette kan du lese mer om i en artikkel fra Norsk Psykologisk Tidsskrift nr 4 2013. Artikkelen har den dobbeltbunnede tittelen En «sykt seriøs» ungdomsgenerasjon? og er skrevet av 3 forskere ved NOVA – Kristinn Hegna, Guro Ødegård og Åse Strandbu.   

Bare en påminning før 17.mai –  det er vår, det er mye som foregår både i skoletiden og etter. Det kan være  hardt å være lærer på ungdomstrinnet disse maidagene!  En viss korrigering av meninger om de unge, og diskusjoner både innenfor og utenfor skolen kan  denne artikkelen bidra til.  Men all denne skikkeligheten kan ha sin pris ifølge forfatterne.
Kulepunktene i starten er hentet fra forskning på ungdomsgenerasjoner gjennom to tiår Fra 1990-tallet til idag.  Studiene artikkelen har hentet sitt stoff ifra er flere:
  • Ung i Norge ble gjennomført i 1992, 2002 og 2010 . Den omfattet ungdom i ungdomsskole og de to første årene i videregående skole.
  • ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) er gjennomført fem ganger (1995, 1999, 2003, 2007, 2001) med 36 deltakende land.
  • Ung i Oslo ble gjennomført i 1996 , 2006  og 2012 . Den omfattet ungdom på 9., 10. og 1. videregående klassetrinn.

Kirsti Tveitereid