Beate og RenateKommuneforlaget (KF) har, basert på offentlig tilgjengelig informasjon og brukerundersøkelser, rangert Herøy barnehage på topp i Norge. Rapporten baserer seg på ulike målinger av tjenestekvalitet og gjør det også mulig å sammenligne kommuner.

Renate Dahlen og Beate Pettersen, som begge er pedagogiske ledere i barnehagen, er glade i og stolte av arbeidsplassen sin. De mener at en viktig suksessfaktor er at barnehagen de siste årene har hatt en dyktig og god leder som har satt tydelige mål for arbeidet i barnehagen.

Arbeidet har bidratt til et tydelig faglig fokus hos alle, og et trykk på å få til godt samarbeid med foreldrene, blant annet gjennom arbeid i SU. De har også vektlagt hva slags informasjon foresatte får, og hvordan de får den. Det psykososiale arbeidsmiljøet er viktig, når de ansatte trives bidrar det også til økt trivsel hos barna. Glade voksne = glade barn, sier Renate og Beate.

Herøy barnehage har jobbet med LP–modellen i to år, og gjennom dette arbeidet har de ansatte i barnehagen blitt enda mer bevisste på at skal de få til endringer i barnehagen må de starte med de voksne. Når de opplever utfordringer i barnegruppene er det sin egen praksis de analyserer for å gjøre tilpasninger og forbedringer.

Vi gratulerer og ønsker lykke til med arbeidet videre!

Janne Støen