Fremtidig implementering av LP-modellen er overdratt til SePU ved Høgskolen i Hedmark fra våren 2016. Vi ber interesserte kommuner og skoler om å henvende seg dit.

Læringsmiljøsenteret følger opp de skoler og kommuner som allerede er inne i en aktiv implementeringsperiode. Nettsidene våre vil fortsatt være tilgjengelige som en ressursbank for skoler i implementerings- og institusjonaliseringsfasen.