Tema for bloggen er LP-modellen – læringsmiljø og pedagogisk analyse. Den er beregnet på deg som allerede arbeider med LP-modellen. Det vil si:

  • ansatte og ledere i grunnskole / videregående skole
  • skoleeiere
  • PPT / PPOT

i skoler/kommuner/fylkeskommuner som har skrevet kontrakt med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (fram til 31.12.2012 med Lillegården kompetansesenter) om implementering av LP-modellen over en periode på to eller tre år.

Men vi henvender oss også til deg som ikke kjenner til LP-modellen, og gjerne vil vite mer. Les mer om LP-modellen på Læringsmiljøsenterets nettsted.

Læringsmiljøsenteret står også bak bloggen Læringsmiljø i skole og barnehage.

Du kan kontakte prosjektleder Erik Nordgreen på telefon 948 59 680 eller pr e-post erik.nordgreen[a]uis.no hvis du har spørsmål om LP-modellen eller ønsker å starte med LP i egen kommune.

Liste over ansatte med e-postadresser og telefonnummer finner du her.

Pressekontakt: Elin Kragset Vold – tlf. 974 29 925.